وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری
  • شهید , مسعود علیمحمدی - دانشمند فیزیک هسته ای ایران

ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

کباب انقلاب و ...و تحریم : سیخ داره - دود داره - گوشت راسته بره هم داره!!

نوشته شده توسط مدیریت سایت on .

محمدعلی اثنی عشری, سید محمد خاتمی, مصطفی تاج زاده, اکبر گنجی, سعید حجاریان, کباب, سیخ, دود

کباب و ناکامان:

جناب حاجی عزیز :وضعیت دوستان گروه غالباٌ مثل خود شما و بلکه بدتر است خود حقیر هم یکنفر از مسئولین حتی کوچیک را ندیدم که سال 1356 که باتخم مرغ و گوجه رفتیم به استقبال کارتر!! و پلیس هم حکم تیر داشت !! و باچه ماجراهایی بعد از انجام ماموریتمان !! حالا داخل نظام باشه !! شرایط آنموقع چگوارایی فکر و عمل کردن بود اما قرار نبود آخوند و مداح بشوند همه کاره !! بله منم مثل شما خدا میداند که از سال 1356 که وارد دانشگاه شدم ...چه ها که نکردیم . اما آقایون یادشون رفته !! منم مثل شما با اصل انقلاب موافقم با این منطق که : برچیدن نظام 2500 ساله شاهنشاهی جز توسط همان نسل و همان آیت الله خمینی امکان پذیر نبود در واقع مردم هم درست آیت الله خمینی را همراهی کردند...آن سد که نه!!... یک دیوار بتونی با عرض و طول و ضخامت لایتناهی !! ...از مشروطه تا بهمن 1357 هم همه گروههای مبارز امتحان خود را داده بودند و نشد که نشد !! مجاهدین خلق - فداییان - گرههای کوچک مثل منصورون - توده ای ها و ...حتی جبهه ملی و نهضت آزادی ...همه تلاش کرده بودند و هزینه های سنگینی هم داده بودند ولی نشده بود که نشد!! اما کسی تصور نمیکرد بعد از برداشتن آن سد و یا دیوار بتونی چه ها که نمیشود ...

خلاصه انقلاب کبابی بود که حاصل مبارزات قبل از مشروطه تا سال 1357 بود جمله ای که یک وقت توجماران وقتی که جناب خاتمی رییس جمهوری بود بهشون گفتم!! به اینصورت که وقتی بامن روبوسی کرد ...گفت

محمدعلی اثنی عشری: چه کسانی پاسخگوهستند , مصرف مشروبات الکلی بشرط اثبات هم مجازاتش شلاق است و نه مرگ وآوارگی خانواده ها!!

نوشته شده توسط مدیریت سایت on .

 
رئیس پزشکی قانونی:شاهد سونامی مصرف الکل در کشور هستیم