ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
تاریخ ایرانی: در روز ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ اولین گروه آزادگان ایرانی پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های رژیم بعث عراق با ورود به کشور به جمع خانواده‌های خود بازگشتند. محمدعلی اثنی عشری 6
دعای عرفه امام حسین(ع) دربردارنده آموزه‌های عرفانی و عقیدتی است که حضرت در این روز در صحرای عرفات می‌خواندند مدیریت سایت 11
چالشهای هویتی در ایران معاصر- حبیب الله پیمان -مجله چشم اندازشماره 112 آبان وآذر97 مدیریت سایت 27
چرا چنگیزخان به ایران حمله کرد مدیریت سایت 33
محمدعلی اثنی عشری: #خزعبلات_برای_تخریب_دکترظریف وپاسخ من: محمدعلی اثنی عشری 46
محمدعلی اثنی عشری: متولیان امورومردم بویژه بعضی از زنان و مردان ایران زمین !!: نگذارید بعضی از ایثارگران ؛ جانبازان ؛ آزادگان و خانواده های شهدا؛ از کرده پشیمان شوند؟؟!! محمدعلی اثنی عشری 103
محمدعلی اثنی عشری :برخوردهای دوگانه بسیاری از زنان در ایران و جهان با خود و دیگران!! محمدعلی اثنی عشری 73
مهدی خزعلی : گرگ ها ! "پرت كردن ميان گرگ ها" محمدعلی اثنی عشری 38
حمیدرضا حق جو: خردستيزي و انحطاط ایدئولوژیک ثروتمندترین کشورها را به خاک سیاه می‌نشاند مدیریت سایت 69
متولیان امورومردم بویژه بعضی از زنان و مردان ایران زمین !!: نگذارید بعضی از ایثارگران ؛ جانبازان ؛ آزادگان و خانواده های شهدا؛ از کرده پشیمان شوند؟؟!! قسمت دوم مدیریت سایت 78