ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

پرینت

اعلام نرخ بیکاری 11/8 درصدی جمعیت فعال استان در سال 1394 و افزایش 2/4 درصدی نسبت به سال 1393

نوشته شده توسط مدیریت سایت on . نوشته شده در مطالب نمونه

مهدی ملاغلامعلی سرپرست آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نرخ بیکاری سال 1394 استان گلستان را 11/8 و میزان تغییرات این نرخ نسبت به سال گذشته را افزایش 2/4 درصد اعلام نمودند.

ایشان در ابتدا بطور خلاصه مقدمه‌ای در خصوص نرخ بیکاری، طرح آمارگیری از نیروی کار و هدف از اجرای این طرح ارائه نمودند :

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسي اقتصاد هركشوری است، به‌گونه‌ای كه افزایش اشتغال و كاهش بیکاری، به‌عنوان یکي از شاخص‌های توسعه‌یافتگي جوامع تلقي مي‌شود. نرخ بیکاری یکي از شاخص‌هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی كشور ‌مورد استفاده قرار مي‌گیر‌د. بدین منظور طرح آمارگيري نيروي کار که از مهم‌ترين طرح‌هاي آماري مرکز آمار ايران است، با جمع‌آوري اطلاعات پايه‌اي نيروي کار کشور انجام و امکان تهيه و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و .... را فراهم مي‌کند.

طرح آمارگیری نیروی کار براساس نیاز برنامه‌ریزان و با هدف محاسبه شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آن‌ها طراحی شده است. این طرح منطبق بر آخرین توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار است و برای مقایسه بین‌المللی شاخص‌های نیروی کار، امکان بهتری را فراهم می‌کند.

ملاغلامعلی در ادامه، عمده‌ترین شاخص های نیروی کار استان و کشور و میزان تغییرات آنها را بر اساس نتایج ارائه شده این طرح از سوی مرکز آمار ایران در سال 1394 را به شرح زیر بیان داشتند :

(دسترسی به جداول و نمودارها از طریق سیمابر استان گلستان)

(دریافت فیلlfs94.pdf [حجم: 1.86 مگابایت] ( تعداد دانلود: 103))

الف- نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)

نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیش‌تر به جمعیت در سن کار 10 ساله و بیش‌تر، ضربدر 100

 • بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نشان می‌دهد که 37/6 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیش‌تر) استان گلستان از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند (یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند) که این شاخص نسبت به سال 1393 (35/7 درصد) به میزان 1/9 درصد افزایش داشته است.

نمودار 1- روند نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) استان گلستان و کشور طی سال‌های 1384 لغایت 1394

 

 • نتایج طرح نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) در کل کشور 38/2 بوده و استان اردبیل با رقم 48 درصد بالاترین و استان سيستان وبلوچستان با رقم 35/1 درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. استان گلستان از این لحاظ در جایگاه 15ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. 

نمودار 2- مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) استان‌های کشور در سال 1394

ب- نرخ بیکاری

عبارت است از جمعیت بیکار به جمعیت (شاعل و بیکار)، ضربدر 100

 • بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که 11/8 درصد از جمیعیت فعال استان گلستان، بیکار بوده‌اند. این نرخ نسبت به سال 1393 (9/4 درصد) به میزان 2/4 درصد افزایش داشته است. (نرخ بیکاری در بین زنان 26/1 درصد) نسبت به مردان (8/5 درصد) و در نقاط شهری (12/0 درصد) نسبت به نقاط روستایی (11/6 درصد) بیش‌تر بوده است. 

نمودار 3- روند نرخ بیکاری (جمعیت 10 ساله و بیش‌تر) استان گلستان و کشور طی سال‌های 1384 لغایت 1394

 

نمودار 4- نرخ بیکاری (جمعیت 10 ساله و بیش‌تر) استان گلستان و کشور در سال 1394

 • نتایج طرح نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کل کشور 11/0 بوده و استان آذربايجان شرقي با رقم 7/3 درصد پایین‌ترین و استان كهگيلويه وبويراحمد با رقم 17/7 درصد بالاترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. استان گلستان از این لحاظ در جایگاه 19ام در بین استان‌های کشور قرار دارد.

نمودار 5- مقایسه نرخ بیکاری (جمعیت 10 ساله و بیش‌تر) استان‌های کشور در سال 1394

 • نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله استان گلستان، حاکی از آن است که 30/2 درصد از جمعیت فعال 24-15 ساله بیکار بوده‌اند که این که این شاخص نسبت به سال 1393 (27/1 درصد) به میزان 3/1 درصد افزایش داشته است. نتایج طرح نشان می‌دهد که این رقم در کل کشور برابر 26/1 درصد و و استان آذربايجان شرقي با رقم 17/3 درصد پایین‌ترین و استان كهگيلويه وبويراحمد با رقم 48/8 درصد بالاترین نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. استان گلستان از این لحاظ در جایگاه 20‌ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. همچنین نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله استان گلستان، نشان می‌دهد که 24/9 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده‌اند. (این رقم در کشور 23/3 درصد می‌باشد)

نمودار 6- مقایسه نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله استان‌های کشور در سال 1394

 

 نمودار 7- مقایسه نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله استان‌های کشور در سال 1394

ج- سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی

یکی از شاخص‌های مهم این طرح، سهم اشتغال ناقص زمانی می‌باشد که نشان‌دهنده میزان اشتغال ناپابدار است. (یعنی سهم جمعیت شاغلانی که در هفته مرجه بنا به دلایل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکرد كار با ساعت كار بیشتر، در فصل غیركاری و... كمتر از 44 ساعت كار كرده، خواهان و آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده‌اند.

عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی به جمعیت شاغل، ضربدر 100

 • بررسی این شاخص در استان گلستان نشان می‌دهد که 20/3 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این نرخ نسبت به سال 1393 (19/1 درصد) به میزان 0/8 درصد افزایش داشته است. 

نمودار 8- روند سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان گلستان و کشور طی سال‌های 1384 لغایت 1394

 • نتایج طرح نشان می‌دهد که سهم اشتغال ناقص در کل کشور 9/8 بوده و استان گلستان بالاترین و استان البرز و تهران با رقم 3/3 و 4/9 درصد پایین‌ترین سهم اشتغال ناقص را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. لازم به توضیح است که استان گلستان در بیش‌تر موارد، بالاترین سهم اشتغال ناقص را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد.

نمودار 9- مقایسه سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان‌های کشور در سال 1394

د- سهم اشتغال در بخش‌های عمده‌‌ی اقتصادی

 • بررسی اشتغال در بخش‌های عمده‌‌ی اقتصادی استان گلستان نشان می‌دهد که در این استان بخش خدمات با 43/8 درصد بیش‌ترین سهم اشغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت 28/7 و کشاورزی 27/6 قرار دارند. (سهم شاغلین بخش‌های عمده‌‌ی اقتصادی کل کشور به ترتیب عبارت است از : بخش خدمات 49/4، بخش صنعت 32/5 و بخش کشاورزی 18 درصد).

نمودار 10- سهم اشتغال در بخش‌های عمده‌‌ی اقتصادی استان گلستان در سال 1394

 • بیش‌ترین و کمترین اشتغال در بخش خدمات مربوط به استان‌های تهران (63/3 درصد) و استان خراسان شمالی (35/7 درصد) و گلستان 20ام)، بیش‌ترین و کمترین اشتغال در بخش صنعت مربوط به استان‌های یزد (46/5 درصد) و استان کرمانشاه (22/4 درصد) و گلستان (21ام) و بیش‌ترین و کمترین اشتغال در بخش کشاورزی مربوط به استان‌های استان خراسان شمالی (41/6 درصد) و تهران (1/2 درصد) و گلستان (8 ام) می‌باشد

نمودار 11- سهم اشتغال شاغلین بخش خدمات استان‌های کشور در سال 1394

نمودار 12- سهم اشتغال شاغلین بخش صنعت استان‌های کشور در سال 1394

 نمودار 13- سهم اشتغال شاغلین بخش کشاورزی استان‌های کشور در سال 1394

ه- سهم شاغلين 15 ساله و بیش‌تر با ساعات كار معمول بيش از 50 ساعت

 • شاخص سهم شاغلين 15 ساله و بیش‌تر با ساعات كار معمول بيش از 50 ساعت یکی از نماگرهای کار شایسته است. بررسی این شاخص در استان گلستان نشان می‌دهد، 37/9 درصد شاغلین به‌طور معمول بيش از 50 ساعت در هفته کار می‌کنند. میزان این شاخص در کل کشور 38/0 است که نشان می‌دهد در استان گلستان و در کل کشور سهم زیادی از شاغلین بیش‌تر از استاندارد کار می‌کنند. بالاترین میزان این شاخص در استان مازندران (52/9 درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی (19/1 درصد) است.

نمودار 14- روند سهم شاغلين 15 ساله و بیش‌تر با ساعات كار معمول بيش از 50 ساعت استان گلستان و کشور طی سال‌های 1384 لغایت 1394

نمودار 13- سهم شاغلين 15 ساله و بیش‌تر با ساعات كار معمول بيش از 50 ساعت استان‌های کشور در سال 1394

 

 تعاریف و مفاهیم :

 • جمعیت فعال اقتصادی

تمام افراد 10 ساله و بیش‌تر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند.

 • شاغل

تمام افراد 10 ساله و بيش‌تر كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به دلايلي به‌طور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي‌شوند.

 • بیکار

به تمام افراد 10 ساله و بيش‌تر اطلاق مي‌شود كه :

1- در هفته مرجع فاقد كار باشند (داراي اشتغال مزدبگيري و يا خود اشتغالي نباشند)

2- در هفته مرجع و يا هفته بعد از آن آماده براي كار باشند (براي اشتغال مزدبگيري و يا خود اشتغالي آماده باشند)

3- در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جوياي كار باشند (اقدامات مشخصي را به منظور جستجوي اشتغال مزدبگيري و يا خود اشتغالي بعمل آورده باشند.

افرادي كه به دليل آغاز به كار در آينده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جوياي كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده براي كار بوده‌اند نيز بيكار محسوب مي‌شود.

 • جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی

افراد داراي اشتغال ناقص، شامل تمام شاغلاني است كه در هفته مرجع، حاضر در سر كار يا غائب موقت از محل كار بوده، به دلايل اقتصادي نظير ركودكاري، پيدا نكردن كار بيش‌تر، قرار داشتن در فصل غيركاري و ... كمتر از 44 ساعت كاركرده، خواهان و آماده براي انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده‌اند.

 

اشتراک گذاشتن این مطلب

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر