ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند...

 اودر نامه ای خطاب به دوستش ( میرآقا عربانی ) مینوسد: 

نا پایدار بودند , به راه مقدسشان دل نبستند و عهد شکستند, ...  ما هیچ قدمی جز در راه خدا و حفظ جان و مال و ناموس خلق او بر نداشتیم. ... در مرگ عزیزانمان گریستیم , خون دلها خوردیم و دم نیاوردیم ولی آقای من افسوس می خورم که مردم ایران , مرده پرستند و هنوز قدر این جماعت را نشناختند ولی بعد ازمحو ما آیندگان خواهند فهمید که ما که بودیم, چه می خواستیم و چه کردیم ...

کوچک جنگلی

پرینت

«روز جانباز» ، روزی برای بزرگداشت همه ی مدافعان از خاک ایران

نوشته شده توسط مدیریت سایت on . نوشته شده در جانبازان - آزادگان - خانواده شهدا وفاع مقدس


Chemical-Victims-2-

اشاره :
۶ - خرداد - ۱۳۹۴
ششم خردادماه ۱۳۹۴ ، روز تولد حضرت ابوالفضل عباس (ع) به افتخار جانبازان دفاع مقدس از ایران در برابر یورش عراق ، « روز جانباز » نامیده  شده است . برگزیدن چنین روزی برای بزرگداشت جانبازان سرفراز ایران زمین ، از آنجا که حضرت عباس (ع) به عنوان «نماد فداکاری» حتا در نزد ارمنیان و دیگر دینداران از احترام برخوردار است ، انتخاب خوبی است . به یاد داشته باشیم ، شاعر بزرگی چون فردوسی با سرودن «شاهنامه» ، بزرگداشت یاد مدافعان از ایران را به عنوان یکی از وظیفه های بزرگ خود در سرودن «شاهنامه» به جای آورد . کودکان و نوجوانان و جوانان از راه شناخت پهلوانان و قهرمانان دفاع از ایران ، شناخت و انگیزه و ضرورت دفاع از میهن را می آموزند و هرگونه ساده نگاری و کاهلی ما ایرانیان در این زمینه ، زمینه ساز شکست ایران در آوردگاه های نبرد با بیگانگان خواهد بود . به یاد داشته باشیم که هر یک از شهیدان و جانبازان و اسیران دفاع مقدس بر گردن ما ایرانیان حقی دارند که  بزرگداشت کوشش ها و جانفشانی های آنان ، کمترین کاری است که ما باید به انجام برسانیم  . آمارهای رسمی از وجود «۲۲۱ هزار شهید، ۵۵۴ هزار جانباز و ۴۲ هزار اسیر » [ ۱ ] در این جنگ خبر می دهند که این تنها گوشه ای از آسیب هایی را نشان می دهد که ایران در جنگی نابرابر با عراق و ۳۵ کشور حامی او ، متحمل شده است . در ادامه خاطره ای را به قلم محمدعلی اثنی عشری می خوانیم که نشان دهنده ی شکل گیری فاجعه ای است که آن را « فراموشی تجربه ی دفاع هشت ساله از ایران » می توان نامید . به راستی از خود بپرسیم ، با این وضع ، نسل جوان ایران با کدام دستمایه و انگیزه ، می خواهد در درازای دهه های آینده از کشور و ملت خود دفاع کند ؟